برگزاری دوره آموزشی تشکیلاتی فانوس راه 4

0
424

محصولات و آزمون های مرتبط

1

لطفاً کد ملی خود را بدون خط تیره وارد نمایید.

اهدای جوایز و تقدیم بسته کتب پیشنهادی بر اساس کد ملی وارد شده است. لطفا دقت نمایید.

کد ملی:

2

لطفاً از بین کتاب های زیر در بخش تشکیلات، دو مورد را برحسب علاقمندی، نیازهای تشکیلاتی و ... انتخاب نمایید. چنانچه کتاب مناسب دیگری در همین موضوع می شناسید با ذکر نویسنده و انتشارات معرفی نمایید تا بعد از بررسی در بسته های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

 *

چنانچه کتاب مناسبی در همین موضوع می شناسید با ذکر نویسنده یا انتشارات اعلام فرمایید.

1

لطفاً از بین کتاب های زیردر بخش مهارت و تربیت ، دو مورد را برحسب علاقمندی، نیازهای مهارتی و ... انتخاب نمایید. چنانچه کتاب مناسب همین موضوع می شناسید با ذکر نویسنده و انتشارات معرفی نمایید تا بعد از بررسی در بسته های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

 *

چنانچه کتاب مناسبی در همین موضوع می شناسید با ذکر نویسنده یا انتشارات اعلام فرمایید.

3

لطفاْ لطفاً از بین کتب زیر، تنها یک مورد را برحسب علاقمندی، نیازهای مهارتی و ... انتخاب نمایید. چنانچه کتاب مناسب همین موضوع می شناسید با ذکر نویسنده و انتشارات معرفی نمایید تا بعد از بررسی در بسته های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

 *

چنانچه کتاب مناسبی در همین موضوع می شناسید با ذکر نویسنده یا انتشارات اعلام فرمایید.

بخش دوم سوالات: بنا داریم در این نشست موضوعات اصلی کارگاه‌ها را با نظرات شما تنظیم کنیم. موضوعات اولیه انتخاب‌شده در سه دسته اصلی تشکیلاتی، مهارتی و آموزشی طبقه‌بندی شده‌اند. لذا بر اساس نیازمندی‌ها، علاقمندی‌ها و ... از بین هر کدام از دسته‌ها حداکثر می‌توانید سه مورد را انتخاب و اهمیت شرکت در این دوره را با اعداد یک تا سه تعیین نمایید(یک بیشترین اهمیت، سه کمترین اهمیت).(اولویت تخصیص سهمیه کارگاه‌ها بر اساس ضریت اهمیت همسنگران و همچینن زمان ثبت فرم نظرخواهی است.)

دسته اول- کارگاهای تشکیلاتی تربیتی

1

چیستی، چرایی و چگونگی کار تشکیلاتی

در این کارگاه علاوه بر بیان ضرورت کار تشکیلاتی، شاخصه‌ها و نحوه کار تشکیلاتی به معرفی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش‌آموزان به عنوان یک تشکل در حوزه دانش آموزی می پردازد.

1

2

3

4

2

جذب نیرو و ارتباط موثر

دراین کارگاه روش‌های جذب نیرو و روش‌های موثر در برقراری ارتباط با توجوان نسل امروز ارائه می‌شود.

1

2

3

4

4

تبیین منظومه فکر تربیتی نوجوان

اساتید این کارگاه به تبیین منظومه فکری تربیتی نوجوان با رویکرد تولید برنامه و نوآوری در روش‌ها خواهند پرداخت.

1

2

3

4

5

روش اداره جلسات دانش آموزی و مواجه های تربیتی با دانش آموزان

در این کارگاه مشکلات و چالش‌های اصلی مدیریت موفق جلسات دانش آموزی بیان شده و پیرامون راه‌حل‌های آن گفتگو می‌شود.

1

2

3

4

چنانچه موضوع دیگری را در این بخش مناسب می دانید با ذکر عنوان و استاد پیشنهادی بیان فرمایید

بخش دوم-مهارتی

6

مهارت مخاطب‌شناسی نوجوان

در این کارگاه مؤلفه‌های اصلی شخصیت‌شناسی نوجوان با مصادیق کاربردی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1

2

3

4

7

مهارت مشاوره و راهنمایی دانش آموزان

در این کارگاه نحوه برخورد با دانش‌آموزان و چگونگی پاسخ‌دهی به سوالات آنان با نگاه آسیب‌شناسانه مورد بحث قرار می‌گیرد.

1

2

3

4

8

مهارت پاسخگویی به سوالات دانش آموزی

در این کارگاه انواع سوالات دانش آموزان و شیوه های پاسخگویی صحیح و معرفی مراجع امین وارجاع به ایشان مورد بحث قرار می گیرد.

1

2

3

4

9

مهارت آموزش احکام به دانش آموزان در این کارگاه علاوه بر بیان احکام مبتلا به دانش آموزان، مهارت آموزش آن به دانش آموزان عنوان می شود.

1

2

3

4

چنانچه موضوع دیگری را در این بخش مناسب می دانید با ذکر عنوان و استاد پیشنهادی بیان فرمایید

دسته سوم - آموزشی

10

سواد رسانه‌ای

در این کارگاه اصول اصلی ورود به تعریف رسانه‌، متون و قالب‌های آن و همچنین تاثیرات آن پرداخته خواهد شد.

1

2

3

4

11

رژیم مصرف در فضای مجازی

در این کار گاه عناوین بررسی و تحلیل مزایا و معایب فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیداری و شنیداری بیان می شود.

1

2

3

4

12

روش تحلیل سیاسی و اجتماعی

دراین کارگاه روش‌های تحلیل اخبار سیاسی و مهارت‌‌های تبیین مواضع مرتبط با آن متناسب با اقتضائات فکری دانش آموز بیان می شود.

1

2

3

4

13

جریان شناسی احزاب و گروه های سیاسی

محور اصلی در این کارگاه معرفی مبانی ایدئولوژیک، نحوه شکل گیری، رشد و نمو و .... جریان های سیاسی موثر تاریخ انقلاب اسلامی تشریح خواهد شد.

1

2

3

4

چنانچه موضوع دیگری را در این بخش مناسب می دانید با ذکر عنوان و استاد پیشنهادی بیان فرمایید

صفحه 1 / 1